MacTiviteter

Indkaldelse til den udsatte generalforsamling fra foråret 2020

Indkaldelse til den udsatte generalforsamling fra foråret 2020

Generalforsamling lørdag den 14. november 

 

Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17,
2700 Brønshøj, lokale 11, 2. sal

 

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent 

Formandens / bestyrelsens beretning

Godkendelse af regnskab for 2019

Budgetforslag

Kontingentforslag til personligt medlemsskab

Indkomne forslag

Valg af formand  (Bent Bordin genopstiller ikke )

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Bent Skram, Sebastian og ? er på valg)

Valg af suppleanter

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt


 
Nærmere om tid og et muligt foredrag følger senere.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Bent Bordin i hænde senest lørdag den 31. oktober 2020.

 

Vi håber på et stort fremmøde og følger selvfølgelig myndighedernes retningslinjer  vedr.  Covid-19.

MacTivitet Info:

  • 14 november 2020
  • 11:00 - 16:00
  • Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, lokale 11 på 2. Sal