MacTiviteter

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling lørdag den 17. marts 2018

- kl. 14.00 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17 i Brønshøj

Der serveres kaffe for medlemmer, der er tilmeldt generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen kræver, at der er betalt kontingent for 2018.

Dagsorden:

Valg af dirigent (og referent)
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Budgetforslag
Kontingentforslag til personligt medlemskab
Indkomne forslag
Valg af formand

Knud Christensen er på valg og villig til genvalg
Valg til bestyrelsen (3 medlemmer)

Bent Skram, Per Erik Rønne og Sebastian Adorjan Dyhr er på valg.

(Alle er villige til genvalg)
Valg af suppleanter
Valg af revisor (og -suppleant)
Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest lørdag den 3. marts 2018, kl. 22.00.

OBS!

Der vil inden generalforsamlingen blive afholdt foredrag om Handbrake.

Foredraget begynder kl. 12.30.
Vi håber på mange fremmødte - venlig hilsen bestyrelsen

Login kræves Du skal være logget ind for at få adgang til downloads.

MacTivitet Info:

  • 17 marts 2018
  • 12:00 - 16:00
  • Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, Salen, 1.sal 2700 Brønshøj.